Föreningen

Allmänna Grapplingsällskapet bildades 2008 av en grupp goda vänner som ville träna submission wrestling tillsammans. Sedan dess har verksamheten har utökats till att även inkludera brasiliansk jiu-jitsu och medlemsantalet växt till omkring 80 medlemmar 2017.

Våra medlemmar är mellan 8 och 47 år. Vissa tränar för att tävla, andra för motion eller personlig utveckling. Alla har vi dock gemensamt att vi trivs i den familjära miljön och tycker om att hjälpa varandra utvecklas, oavsett mål!